Sayfa Yükleniyor...

GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY

1. Sayın Sitemiz Ziyaretçisi, kişisel verilerinizi işlemeksizin siz kullanıcılarımıza kısmen ya da tamamen reklam ve tanıtım pazarlama hizmeti vermemiz mümkün değildir. İnternet üzerinden Reklamcılık ve Organizasyon alanında faaliyet göstermekte olan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında 82290 no ile kayıtlı; Beşevler Mah. Yıldırım caddesi Pars İş Merkezi No:278 Bursa Beşevler adresinde mukim, 0564056343300021MERSİS no’lu, ÇEKİRGE Vergi Dairesi 5640563433 vergi no’lu,Klips Fuar Stand Organizasyon Ltd Şti (Düğüntrendy.com) olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, gerçekleştirmekte olduğumuz evlilik ve yeni ev hazırlık ve organizasyon reklam tanıtım ve pazarlama hizmetleri ile, reklamcılık, , promosyon, hediye ürün ve hizmetleri alanlarında ve bunlarla ilişkili olmak üzere; doğrudan, www.düğüntrendy.com adlı web sitemiz ve tarayıcıda bulunan cookie (çerez) tarafınıza ait kişisel bilgilerin; reklam ve tanıtım pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kaydedilebileceğini, saklanacağını, mevcut durumu takip edebilmek için güncellenebileceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile işlenebileceğini bildiririz.

2. Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi vb) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, düğün ve organizasyon tarihleri, olası finansal araç bilgileri (banka hesabı ve kredi kart bilgileri), görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından ya da bizim adımıza teknik, organizasyonel ve operasyonel hizmetler veren güvendiğimiz kuruluşlar tarafından; yurt içinde ya da yurtdışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; Türk Kanunlarından kaynaklanan sebeplerle ve tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak işlenebilecek veya sizinle iletişim kurmak için toplanabilecek, kaydedilebilecek; talep ettiğiniz hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortaklarımız ve reklam verenlere gönderilebilecek, faaliyetlerimizin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel bilgileriniz; yalnızca size teklif sunulması, yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için iletişime geçilmesi, satış ve pazarlama aktiviteleri, kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi, elektronik ve kağıt ortamlarında işlemlere dayanak olacak belgelerin düzenlenmesi, mevzuat tarafından getirilen yükümlülükler kapsamında bilgilerin saklanması, raporlanması, bildirim yükümlülüklerine uyulması ve tarafınızca talep edilecek ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli sözleşmelerin akdedilmesi aşamasında kullanılmak suretiyle işleniyor olacaktır. Bu anlamda verileriniz TC sınırları dahilinde veya dışında; kişisel verilerin saklanması konusunda güvenli olan ülkelerde Bulut Platformları üzerinden işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; en az 5 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

4. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları:
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, ana şirketimizle ve yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Klips Fuar Stand Organizasyon Ltd Şti şirketleriyle ve yine yukarda belirtilen faaliyet alanlarında ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara da aktarılabilecek ve onlar tarafından bu hizmetlerin sunulması amacıyla işlenebilecektir.
Düğüntrendy.com servislerine üye olduğunuz takdirde ve/veya Düğüntrendy.com'da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla veya kullanılmakta olan düğüntrendy.com uygulamaları üzerinden kampanya ve özel indirim haberlerini ve Düğüntrendy.com ve/veya işbirliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait hizmetleri anlatan telefon iletileri, e-posta ve/veya SMS almayı da kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden hiçbir merasime tabi olmaksızın çıkabilirsiniz.

5. KVKK’nin 11. Maddesi gereği:
Her zaman Düğüntrendy.com’a başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki hakları kullanabileceğinizi bildiririz:
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda ve bir üstünde belirtilen 2 madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

6. Reklamverenlere ait bilgiler:
Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler , fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen reklamveren sorumluluğundadır. Her reklamveren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ,orjinalliğini ve mevzuata uygun olduğunu baştan kabul eder.

7. Kayıt Şartları:
Düğüntrendy.com’a kullanıcı olmanız halinde;
• a) Kayıt Formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi,
• b) Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz,

8. Kullanıcı Yorumları:
Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmaması hakkındaki inisiyatif Düğüntrendy .com’a aittir.